Installera Python

https://www.python.org/downloads/

Installera TensorFlow

pip3 install --user --upgrade tensorflow

Installera textgenrnn

pip3 install textgenrnn

Välj en datakälla

och spara i en ny mapp. Textfiler med en mening per rad:

kibkise_eng.txt

Text från externwebbens "At the library"

kib_twitter.txt

Alla @kibiblioteket's tweets på engelska

Träna neuralt nätverk

Lägg till följande fil: train.py i mappen

from textgenrnn import textgenrnn
t = textgenrnn()
t.train_from_file('din_fil.txt', num_epochs=10)

Ändra num_epochs till antal "varv" du vill träna.

Träna... vänta

python3 train.py

Har du hört din dators fläkt låta så här mycket förut?

Låt neurala nätverket göra jobbet

Skapa filen create.py

from textgenrnn import textgenrnn
t = textgenrnn('textgenrnn_weights.hdf5')
t.generate(20, temperature=0.5)

Välj temperature. 0 = tråkigt, 0.5 = mellan, 1.0 = helt galet

Läs och skratta... eller gråt.

python3 create.py

Testa ett prefix

..eller skruva upp temperaturen

Ändra i create.py

t.generate(20, temperature=1.0, prefix='KIB is ')